Faaliyetler

Proje bazında bir kurum için özel olarak ya da bağımsız anahtar teslim yazılım çözümleri üretmek. Özellikle büyük sistemlerdeki mevcut uygulamaların yeni teknolojilere dönüştürülmesini sağlamak.

Bilgi teknolojisi gereksinimlerinin doğru ve en verimli şekilde belirlenmesini sağlamak, belirlenen bu gereksinimlerin karşılanması amacıyla tüm donanım platformlarını destekleyen iç ve dış birimler ile işbirliği içinde yer alan yeni uygulama ve arayüzleri geliştirmek.

Veri tabanı yönetim sistemleri ile hızlı uygulama geliştirme araçlarının yanında, müşterilerine rekabet gücü sağlamak için tüm gelişmeleri ve yeni çıkan ürünleri takip ederek projelerinde bu teknikleri kullanmak.

Dünyada kabul görmüş bağımsız büyük yazılım firmalarının (IBM, CINCOM, Sterling Commerce) stratejik ürünlerinin temsilciliğini yaparak bu ürünleri teknik desteği ile birlikte Türkiye piyasasına sunmak.

ODTÜ Teknopark bünyesinde geliştirmiş olduğu Utility şirketlerine yönelik e.DYS (Elektrik Dağıtım Yönetin sistemi) d.DYS (Doğalgaz Dağıtım Yönetin Sistemi) gibi yazılım paketleri ile bu sektöre hizmet sunmak.

E-İş uygulamaları geliştirmek, Elektronik veri değişimi, e-ticaret alt yapısı gibi konularda destek vermek, temsilciliğini yaptığı uluslararası firmaların bu konudaki ürünlerinin Türkiye dağıtıcılığını yapmak.

Doküman yönetimi ve arşivleme hizmetleri  sunmak, bunu yaparken kurumun ihtiyaçlarına uygun en yeni ürün ve metotları kullanmaya özen göstermek.

Sistem ve network yönetimi; büyük ve ortaboy bilgisayarları olan, ya da edinmeyi düşünen kuruluşların sistem seçiminden kuruluşuna, işletiminden yazılım üretim ve bakımına kadar her alanda danışmanlık ve destek hizmetleri vermek, bu kapsamda gerekli donanım ve yazılımları sağlamak.

Web/ Mainframe entegrasyonu sağlamak ve IBM mainframe desteği vermek.

Fizibilite ve teknik şartname hazırlığı; Donanım / Yazılım değerlendirmeleri, Yönetim Bilişim Sistemi (YBS) analiz, tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmak, ve bu konularda seminerler düzenleyip eğitimler vermek.

Pratik olarak, halen bilgisayarı olan kuruluşlara ihtiyaç duyacakları teknik konularda (örneğin, işletim sistemlerine yönelik) terminal başında (hands-on) eğitim ve teknik destek vermek, sistem yazılımlarının kuruluşu (installation), yaratılması (generation) ve uyarlanması (customization) aşamalarının tümünde bilfiil hizmet vermek.

Bankacılık, sosyal güvenlik, sağlık gibi özellikler gösteren sektörlerde, kuruluşun isteği doğrultusunda anahtar teslim projeler gerçekleştirmek veya doğrudan eleman temin etmek.

Internet ve dağıtık sistem yazılımları konusunda pazarlama ve destek hizmetleri sunmak, anabilgisayarlarla entegrasyonunu sağlayan çözümler üretmek.

Bilgi iletişim  ağları kurmak ve eğitim hizmetleri vermek

Üniversitelerle (ODTÜ, TOBB-ETÜ Ortak Eğitim Faaliyetleri yürütmek

Ürün Bazında Uzmanlıklar:

• Tüm IBM yazılım ürünleri (Mainframe, Unix dahil),
• DB2, WebSphere, Content Manager, CICS, Z/OS, iSeries, v.b.,
• Windows ve Linux platformundaki yazılım ürünleri,
• Kamu ve Sağlık Sektörleri için paket yazılım çözümleri geliştirmek.
• Elektrik Dağıtım Yönetim Sistemi.
• Sağlık Sigortaları için provizyon sistemleri