Dışbank Projeleri

DIŞBANK KREDİ KARTLARI BAŞVURU OTOMASYONU

Dışbank Kredi Kartları Başvuru Otomasyonu, kredi kartı başvurularının bilgisayar ortamına aktarılıp, kredi kartı basılana kadar yapılacak tüm süreçlerin bir iş akışı içerisinde web tabanlı bir uygulamayla intranet ortamında yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemle, gelen başvuru formları tarayıcılarda taranıp, IBM Content Manager yazılımı yardımıyla veri tabanına aktarılarak IBM MQWorkflow yazılımı üzerinde bir iş akışı başlatılır. Kullanıcılar web browser üzerinden sisteme giriş yaptıklarında, kendilerinin yetkileri çerçevesinde iş akışı adımlarında görebilecekleri başvurular listesinden, başvuruları tek tek değerlendirebilmekte, başvuran kişinin hesaplarını, başvuru belgelerini ve diğer kredi borçları gibi bilgileri görebilmekte ve iş akışını bir sonraki adıma yönlendirebilmektedir. Bu uygulama IBM WebSphere Application Server üzerinde çalışmaktadır.

Bu projede aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir:

Web sayfalarının (JSP’lerin) ve servletlerin tasarımı ve kodlanması,
IBM MQWorkflow, IBM Content Manager ve IBM Enterprise Information Portal yazılımlarının Java API’ları yardımıyla başvuru otomasyonu sistemine entegrasyonu,
Bankacılık veri tabanı ve kredi kartı basım sisteminin başvuru otomasyonu sistemine entegrasyonu,
IBM WebSphere Application Server konfigürasyonu.

DIŞBANK ÇEK İZLEME ve TAKAS SİSTEMİ

Dışbank Çek İzleme ve Takas Sistemi, şubelerde ve merkezde toplanan çek imajlarının ve bilgilerinin IBM Content Manager yazılımı yardımıyla veritabanına aktarılıp sorgulanmasını, takas işlemine hazır hale getirilmesini ve web browser üzerinden çeklerin detayları ile ilgili her türlü sorgulama yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Ayrıca şubelerden web browser yardımıyla çeklerin imajları görüntülenerek üzerindeki imzaların ve diğer bilgilerin kontrolü sağlanabilmektedir.

Bu projede aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir:

Web sayfalarının (JSP’lerin) ve servletlerin tasarımı ve kodlanması,
IBM WebSphere Application Server konfigürasyonu,
IBM MQWorkflow, IBM Content Manager ve IBM Enterprise Information Portal yazılımlarının Java API’ları yardımıyla sisteme entegrasyonu.