Dış Ticaret Müsteşarlığı Projeleri

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI, İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İTHALATÇI BİRLİKLERİ ÜYELİK ve BEYANNAME GİRİŞ UYGULAMASI

Bu uygulama yardımıyla İthalatçı Birlikleri üyesi firmalar ve gümrük müşavirleri, İnternet ortamında İthalatçı birliklerine üyelik işlemlerini yapabilmekte, yetkilendirdikleri müşavir firmaları atayabilmekte ve her bir ithalat işlemi sırasında beyan edilecek beyannamelerin İthalatçı Birlik onay işlemlerini gerçekleştirebilmekte, ayrıca bütün ödeme işlemlerini de kredi kartı ile yapabilmektedirler.

Bu proje, Oracle Application Server ve Oracle Veritabanı kullanılarak katmanlı J2EE mimarisine dayalı olarak geliştirilmiş ve uygulama içerisinde aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir:

Vakıfbank Kredi Kartı Sistemi ile entegrasyon
İthalatçı firma ve gümrük müşaviri firmaların kullandığı yazılımlar üzerinden beyanname girişi yapılacak modüllerin sistem ile entegrasyonu aşamasında kullanılacak web servislerin oluşturulması
Kullanıcıların Web ortamından beyanname girişini sağlayacak html sayfalarının oluşturulması
İnternet bağlantısı olmadan da beyanname giriş işleminin çevirim dışı olarak yapılabilmesini sağlayacak Java uygulamasının Swing kütüphanesi yardımıyla gerçekleştirilmesi ve sunucu tarafında bu yazılımı karşılayacak web servislerin oluşturulması

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (1997-1999)

Dış Ticaret Müsteşarlığına Türkiye’de ilk kez bir IBM Mainframe sistemi satışı ELBA tarafından gerçekleştirilmiş, ürünün kurulumu, dönüştürme ve eğitim çalışmaları başarıyla sonuçlandırılmış, ve süresi içinde teslim edilmiştir.