iLab Holding TradeOrbis Sistemi

iLAB Holding bünyesinde kurulan TradeOrbis için Kimya-Plastik E-MarketPlace sistemi tasarlanarak geliştirilmiştir. B2B e-ticaret modellemesine dayalı bir açık artırma sitesi olan ChemOrbis sistemi için analiz yapılmış, veri tabanı ve uygulama tasarlanmış ve programlar kodlanarak testleri yapılmıştır. IBM WebSphere Commerce Suite’in kullanıldığı bu projede üründe olmayan B2B modellemesi ve müşteriye özel açık artırma modellemeleri gerçekleştirilmiştir.

Bu amaçla veri tabanı tasarımı, geliştirilmesi, C++’da Commerce Suite komutları tasarımı ve yazılması, JSP, servlet, data access bean tasarımı ve geliştirilmeleri yapılmıştır. Aynı zamanda IBM Netfinity sunucuları üzerine Application Server, Commerce Suite, Apache Web Server, DB2 kurulumları ve performans ölçümleri yapılarak maksimum performans elde etmek için yazılımlar konfigüre edilmiştir.