İş ve İşçi Bulma Kurumu Danışmanlık ve Teknik Destek

1995 – 1997 yılları arasında Dünya Bankası kredili proje çerçevesinde, Deloitte-Touche ile birlikte ;
Kurumun merkez ve yerel ofislerinin otomasyonunun gerçekleştirilmesi
Kurumun ihtiyacı olan tüm alt sistemlerin sistem tasarımı, analizi ve detaylandırılması
Kurumun ihtiyacı donanım ve yazılım ihale evrakının ve teknik şartnamelerin hazırlanması
İhale sonuçlarına göre merkez ve yerel ofislerinde kuruluş çalışmalarının izlenmesi ve kontrolluk hizmetlerinin yürütülmesi,
işlemleri gerçekleştirilmiş ve zamanında teslim edilmiştir.