Toprak Mahsulleri Ofisi Projeleri

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MAINFRAME YAZILIMLARI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan Mainframe’in yerel ağa bağlanması kapsamında gerekli yazılımların temini ve kurulumu yapılmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan çok miktardaki tarayıcı ELBA Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.

ÇELTİK ÜRETİMİ İZLEME SİSTEMİ (ÇÜİS)

1988′den beri yazılım sektöründe hizmet veren ELBA Bilgisayar, Çeltik Üretimi İzleme Sistemi (ÇÜİS) ile bir başarıya daha imza attı. ÇÜİS, Çeltik hasat dönemlerinde TMO tarafından uygulanacak olan Tarife Kontenjanı kapsamında, firma ve TMO’nun, üreticilerden aldığı çeltik miktarının kontrol edilmesi amacıyla geliştirilmiş, TMO’nun ilgili illerdeki görevlileri ve TMO Genel Müdürlüğü’ndeki personelinin ve taşradaki TMO görevlilerinin merkez tarafından belirlenen yetkiler çerçevesinde hizmetine sunulmuştur.

Geliştirilen projeyle çeltik üreticilerinin, üretici üretim ruhsatlarının ve çeltik alımı yapan firmaların kayıt altına alınması amaçlanmış ve 2005-2006 döneminde kullanılmaya başlanan uygulamayla üreticilerin ve firmaların kayıt altına alınma hedefine büyük oranda ulaşılmıştır. Bu kayıtlar gelecek yıllarda gerekli güncellemeler ve ilaveler yapılarak kullanılmaya devam edilecektir.

Mevcut sistemin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla birlikte bütün işlemler hız kazanmış ve artık raporlama işlemleri sayesinde zamanında, doğru bilgiye ulaşmak mümkün olmuştur. Ürettikleri çeltiği Türkiye’nin herhangi bir yerinde alıcı firmalara satabilen üreticiler alım satım işlemlerini, alım satım işlemi için bağlı bulundukları Vali veya Kaymakam başkanlığındaki Çeltik Ekim Komisyonları’ndan aldıkları ruhsatlarla yapabilmektedirler. Her üretim yeri için belirlenen verim değeri çerçevesinde, üretim alanı oranında bir kota içeren ruhsatlar ÇÜİS’e kaydedilerek üreticinin sistemde kayıtlı olan kota kadar satım yapabilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde alım yapan firmalar da TMO çeltik alım dönemi başlarken bildirdikleri miktarlar oranında alım yapabilmektedir. Alım satım işlemleri sırasında TMO’nun taşradaki firma alım merkezlerinde bulunan görevliler tarafından yapılan denetleme sonrasında gerekli bilgileri içeren ruhsat fotokopisini kullanılarak sisteme alım satım bilgileri aktarılır. Yeni sistem sayesinde üretimle ilgili detay bilgiler sistemde kayıt altına alındığından kullanıcının çok az bilgi girmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu aşamada üretici, ruhsat ve firma için sadece belirleyici bilgiler girilmesi sonucu mevcut bilgilerin sistemdeki bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilme imkanı yaratılmıştır. Uygulama temel olarak belirlenen ruhsat ve firma kota değerlerinin aşılmamasını garanti altına almakta ve kotanın aşılması durumunda kullanıcıyı uyarmaktadır.

Kayıt altına alınan bilgiler çerçevesinde TMO merkezinde gerekli personel tarafından istatistiksel ve evrak amaçlı raporlar alınabilmektedir. Özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirilen, firmaların alım miktarlarını gösteren aylık raporlar ve firmalara doğrudan verilen raporlar uygulamanın önemli kısmını oluşturmakta, ayrıca iller bazında üretim miktarları, iller bazında verilen ruhsatlar, ilçe verim değerleri, üretici ekiliş miktarları, ithal edilebilecek miktarlar gibi istatistiksel raporlar alınmakta ve kullanılmaktadır.

Söz konusu bu sistem ile, bilgisayar teknolojileri üst seviyede kullanılarak TMO görevlilerinin işlerini daha hızlı, kontrollü ve kolaylıkla yapabilmeleri ve iş yükünün azaltılması sağlanmıştır. Uygulama J2EE mimarisi kullanılarak web tabanlı olarak geliştirilen ÇÜİS, bu sayede ilgili kullanıcı internet bağlantısı bulunan herhangi bir TMO taşra biriminden, TMO web sayfası üzerinden programı kullanabilmektedir. Uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi de sistem güvenliğinin üst düzeyde tutulmasıdır. Uygulamada etkinlik açısından EJB ve Struts, güvenlik gerekçesiyle şifreleme yapıları kullanılmıştır.