Türkiye Halk Bankası A.Ş. Projeleri

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. – DANIŞMANLIK ve TEKNİK DESTEK (1989-1996)

Banka ortamında kurulu olan ve kurulması planlanan işletim sistemleri açısından gerekli planlama ve danışmanlık hizmetlerini vermek, yeni ortamın getireceği ek gereksinimlerin banka elemanları tarafından iyice anlaşılmasını sağlamak,

Yeni işletim sisteminin ve bağlı yeni yazılımların ana bilgisayar sistemlerinin kuruluşunda fiilen görev almak, kuruluşun sorunsuz ve en kısa sürede gerçekleşmesi için gereken çabayı göstermek,

Mevcut ve yeni işletim sistemi ve yeni yazılımların kuruluşundan sonra, sistem performansını denetleyerek, sistemden maksimum verimin alınmasını sağlamak,

Sistem destek grubuna, sistem kuruluşu, sistem yaratma, banka ortamına uyarlama gibi konularda uygulamalı olarak bilgi vermek,

Gereksinim duyulduğunda dönüştürme işlemlerini planlamak ve çalışmaları başlatmak,

Banka On-Line şube otomasyonun gerektirdiği bilgi iletişim yazılımları konusunda ortamları denetleyerek sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Komünikasyon kontrol birimlerinin düzenli çalışması için gerekli sistem desteğini vermek,

Genel Sistem verimliliğini denetleyerek, standart raporlar üretmeyi sürdürmek, bu konudaki yeni yazılımlardan maksimum ölçüde yararlanmak,

Sistem güvenliği için kurulacak olan güvenlik yazılımını devereye sokarak güvenlik standartlarını tanımlamak ve uygulamaya koymak,

Sistem işletim grubuna, bu konuyla ilgili destek ve danışmanlık vermek, yedekleme (backup/restore) sisteminin denetlemesini yapmak,

İleride edinilmesi düşünülen donanım ve yazılım ürünleri konusunda görüş bildirip, alternatifler sunmak,

Merkezde geliştirilen ve/veya dışarıdan alınması düşünülen uygulama yazılımları/paketleri konusunda görüşler ve öneriler sunmak,

Sistem donanımının, yazılımla uyum içinde ve tüm olanaklarından yararlanılarak kullanılabilinmesi için görüşler ve öneriler sunmak,

Sistem destek ve işletim konularında çıkabilecek günlük sorunlara müdahale edip, çözümler getirmek

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. – ANA BİLGİSAYAR YENİDEN YAPILANMA PROJESİ (1999)

KoçSistem tarafından gerçekleştiren Halk Bankası ana bilgisayar sistemi yeniden yapılanma projesinde, donanım birimleri ve ana bilgisayar işletim desteği IBM, dönüşüm yazılımları ise, ELBA Bilgisayar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Dönüştürülen yazılımlar, mevcut genel müdürlük uygulamalarından; bordro, emekli sandığı, personel, demirbaş ve amortisman programlarının verileriyle birlikte OS/390 ve Windows ortamına aktarımıyla birlikte banka için 2000 yılı çözümünü içermektedir. Her iki yazılım da başarıyla tamamlanmış ve Halk Bankası tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. FON ve KREDİLER (1990)

Bankanın Fon ve Krediler Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu “Fon ve Krediler İzleme” yazılımı gerçekleştirilmiştir.