Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Danışmanlık ve Teknik Destek

1994 – 1995 yılları arasında bankanın bilgisayarları ve çevre üniteleri ile bağlantıarda oluşabilecek her türlü teknik sorunlara çözüm bulmak ve bankanın bilgisayar hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak,
Bankanın Bilgi İşlem Merkezi, Firmalar ve kullanıcıları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
Banka için Stratejik Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemleri oluşturulması için öneriler getirmek, know-how aktarmak,
Bilgi İşlem Merkezi teknik elemanlarına, problem, change ve configuration management konularında yol göstermek,
Genel Sistem verimliliğini denetlemek, bu konudaki yeni yazılımlardan yararlanılmasına yardımcı olmak,
Sistem donanımının yazılımla uyum içinde ve tüm olanaklardan yararlanılarak kullanılabilmesi için görüş ve öneriler sunmak,
İleride edinilmesi düşünülen donanım ve yazılım ürünleri konusunda görüş bildirmek ve alternatifler sunmak,
Merkezde geliştirilen ve/veya dışarıdan alınması düşünülen uygulama yazılımları/paketleri konusunda görüş ve öneriler sunmak, hedeflerine ulaşılmıştır.