OYAK Projeleri

OYAK BORÇ VERME YAZILIMI GELİŞTİRME PROJESİ

OYAK, 1961 yılı itibariyle mensuplarına belirli koşullar altında borç verme hizmeti sunmaktadır. Borç para hizmeti bütünüyle OYAK Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilip/denetlenmekte ve hizmetin yazılım tarafı OYAK Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.

2005 yılı itibariyle, bu hizmetin kurum içinde bir Java web (Intranet) uygulaması olarak yeniden yapılandırılması kararı verilmiş ve ELBA bu projeyi yüklenmiştir.
Bu proje, IBM WebSphere Studio Application Developer ve AS400 Veritabanı kullanılarak çok katmanlı J2EE mimarisine dayalı olarak geliştirilmiş, BEA WebLogic Server üzerinde çalıştırılmıştır.

Uygulama içerisinde aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir:

Mevcut sistemin incelenmesi ve bilgi işlemde kullanılan veritabanına entegre bir veritabanı sisteminin tasarlanması
Kullanıcıların web ortamında başvuru kayıtlarını girebileceği, verilen kredileri takip edebileceği sayfaların oluşturulması
Borç verme hizmeti sonucu oluşan kullanıcı cari hesabının verilen krediler bazında ayrıştırılarak yeni cari hesap yapısının oluşturulması
VakıfBank Kaynaklı Borç Verme Hizmeti için entegre programların geliştirilmesi
Sistemdeki tüm kredilerin detaylı bilgisi, ödeme planı, cari hesabı ve safahat bilgilerinin görüntülenmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi, gecikme faizlerinin hesaplanması ve borçlu durumdaki üyelere gönderilecek borç takip mektuplarının oluşturulması ve yazdırılması
Alınan raporların, oluşturulan dökümlerin ve düzenlenen mektupların “pdf” formatında oluşturulması
Borç Verme Hizmeti Uygulaması, Java programlama dili ile geliştirilmiş ve web katmanında, uygulamalarda veri bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması açısından önemi gittikçe artan çok katmanlı yapıya sahip sistemlerin oluşturulmasını sağlayan ve geliştirilmesinde büyük yardımcı olan, Struts Çalışma Çatısı (Framework) kullanılmıştır.

DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMESİ TAKİP SİSTEMİ PROJESİ

OYAK içerisinde, kuruma ait duran varlıkların takibinin gerçekleştirilmesi amacıyla Java tabanlı bir sistem oluşturulmasına karar verilmiş ve ELBA bu projeyi yüklenmiştir.

Bu proje, IBM WebSphere Studio Application Developer ve AS400 Veritabanı kullanılarak çok katmanlı J2EE mimarisine dayalı olarak geliştirilmektedir. Uygulama içerisindeki işler aşağıda sıralanmıştır:

Kullanıcı isteklerine uygun, mevcut sistemin eksiklerini giderecek ve bilgi işlem tarafından kullanılan veritabanına entegre bir veritabanı sisteminde çalışacak bir uygulamanın tasarlanması
Kullanıcıların web ortamında demirbaş uygulamalarına ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirebileceği sayfaların oluşturulması
Duran varlıklar (Binalar, Tesisler, Taşıtlar, Kurum demirbaşları, Gayrimenkul demirbaşları, Haklar, Özel maliyetler) ve sarf malzemeleri ile ilgili her türlü işlemlerde kullanılan ve zaman içinde kullanıcılar tarafından değiştirilmesi gerekebilecek verilerin sisteme kaydı/listelenmesi/silinmesi
OYAK ile yapılan gerek duran varlıklara ilişkin gerekse bağımsız sözleşmelerin kayıt ve takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Kuruma ait olan araçların ve ziyaretçi araçların giriş ve çıkışlarının takibinin yapılması
Kurum bağlı ve sistemde tanımlanmış olan sayaç bilgilerinin dönemsel olarak takibinin yapılması
Personel bilgileri kayıt/güncellenme işlerinin gerçekleştirilmesi; personel üzerinde zimmetli demirbaşların personel bazında takip, zimmet aktarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması
Değişik usullere göre amortisman hesaplamalarının yapılması
Kurum demirbaşlarının ve sarf malzemelerinin sayım ve bilgi alma işlemlerini içeren el terminali yazılımının J2ME standartları kullanılarak geliştirilmesi
El terminali yazılımının ihtiyaç duyduğu verilerin oluşturulması ve sayım sonuçlarının sunucuya yüklenmesi
Alınan raporların, oluşturulan dökümlerin ve düzenlenen formların “pdf” formatında oluşturulması