Aselsan Projeleri

ASELSAN DIŞ KAYNAK KULLANIMI TEMİNİ

Aselsan tarafından yürütülen Yazılım Geliştirme Projelerine iş Gücü Temini sağlanmaktadır.

İŞ PAKETLERİ BAZINDA ÇALIŞMA

Tüm analiz ve tasarım çalışmaları Aselsan tarafından tamamlanmış olan projelerin tümü veya istenen modülleri için ‘iş paketi’ bazında sözleşme yapılmakta ve tanımlanan iş paketlerinin; kodlama, test, uygulamaya geçirilme ve teslim edilme aşamaları ELBA elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.